Over de club

The Moonrakers werden in 1980 gesticht tijdens een toevallige ontmoeting op een modeltentoonstelling, door wijlen Roger De Bondt, Alfons Robberecht en Jan Baeckens. 0perationeel werden we in juni 1980 op ons eerste vliegpleintje op de Drielindenbaan te Merchtem, achter het huis van Marcel De Nil en op een stukje van 20 op 60 meter, omgeven door “pinnekesdraad”. 

Ge kunt denken, hoeveel toestelletjes hun kaars daar gelaten hebben! Toen maakten we inderdaad nog veel lawaai met onze 2-takt motoren wat een gekend fenomeen was in onze hobby en ons een slechte naam gaf. Omdat de boeren ook zeiden dat “de koord” van onze telegeleide toestelletjes te lang was en deze moesten inkorten, zijn we dan maar verhuisd naar de Peizegemstraat te Merchtem. Dit op een stuk grond eigendom van de Familie De Block.

Onze les nog steeds niet geleerd hebbende “met de lawaaierige 2-takten” en problemen met de duivenmelkers aldaar, die dachten dat wij hun duiven konden besturen met onze zenders, zijn we opnieuw verhuisd naar Brussegem, achter den “Drinkeling”.
Daar zijn we, als één van de eerste clubs in België, gestart met de geluidsvriendelijke 4-takt motoren en werden de 2-takt motoren verboden. Het was een klein terreintje van ¼ hectare, waarop dan ook nog eens de parking en ons clubhuisje stond.

Toen, na 30 jaren aldaar, Belgocontrol afkwam met het verdict, dat we 0,5 km te kort bij “Zaventem” lagen (19,5km ipv 20km), waren we opnieuw gedwongen om te verhuizen.
Toen hebben we een moeilijke periode meegemaakt en zijn we bij bevriende clubs gaan vliegen, waarvoor bij deze onze oprechte dank.

Een jaar hebben we gezocht in onze streek, niet makkelijk om iets te vinden maar toen we op het punt stonden om de club op te doeken, vonden we tijdens een nachtje stappen, hier een scheefgezakte plakkaat met “Te Koop” erop.
Probleem was nog: is dit grondgebied Merchtem? Eventjes bij “Den Bizon” binnen om navraag te doen en het bleek toch grondgebied Merchtem te zijn, genaamd “Limiet van Mollem”. De nodige sponsors werden vlug gevonden (vele kleintjes maken een groot) en enkele weken later was alles in kannen en kruiken, The Moonrakers leefden weer… terug “in the air”! Feestgemeente Merchtem had weer een officieel geregistreerd vliegveld!
Vergunningen werden aangevraagd aan de eigenaar, wat geen probleem was, vervolgens aan de Gemeente, die wisten dat we op het goeie pad zaten, en opnieuw Ministerie van Verkeer dienst Luchtvaart en een Milieuvergunning via de Gemeente.  

Op aanraden van de Gemeente hebben we de “stal” die erop stond “voorzichtig” ingericht, zonder te raken aan de “contouren” en het uitzicht. Met veel moed en weinig middelen hebben we 2 karren “steengruis” die er verspreid lagen, op de modderige losweg gesmeten om alzo deze nog niet berijdbaar maar wel begaanbaar te maken. Te voet werden alle materialen zoals asbest muur en dak, tonnen verroeste draad en veel groot vuil naar de straat gedragen en de nieuwe materialen weer te voet terug gedragen. Na ongeveer 6 maand is ons “baantje” dan steviger komen te liggen en konden we er met de wagen op. “Groen” stond hoog in ons vaandel, geïntegreerd zijn in de natuur, met de bedoeling om zo weinig mogelijk storend te zijn in het landschap.
Ook hebben we volgens de “circulaire” van luchtvaart, bij wet verplicht, een veiligheidsdraad geplaatst met op eigen initiatief een ‘kooi van Faraday”, wat niet wil zeggen dat we onveilig vliegen maar voorkomen is beter dan genezen.
Groen zijn we nu ook met onze  “Electromotoren”. Daar de accu’s en motoren eens zo klein zijn geworden doch ook eens zo krachtig, hebben we een vermenigvuldiging aan energie! Daar het gemeentereglement ’s zondags verbiedt om gras te maaien met ontploffingsmotoren, hebben wij ons aangepast en zelf opgelegd, enkel met de stille elektromotoren te vliegen. Maandag, woensdag en zaterdag mag er dan wel gevlogen worden met de geluidsarme 4-takt motoren.
Nu we het toch over “groen” hebben… soms vliegen we met zwevers in de thermiek bellen, samen met de “kiekedieven”, naar hogere regionen… een heel mooi samenspel tussen natuur en techniek!

Onze piloten zijn allemaal recreatiepiloten, wat de vriendschap bevordert. Wij bannen een beetje de competitie om dit te bewaren, het zou slecht zijn voor de clubgeest!
Onze recreatiepiloten gaan ook regelmatig naar shows in binnen- en buitenland, om te kijken, te vliegen of ideeën op te doen, want de techniek gaat enorm snel vooruit, voor sommigen onder ons te snel.
We zijn altijd met +/- 30 leden geweest omwille van de vliegwachttijd en om de omgevingshinder te beperken, die gaan we nu opvoeren naar +/- 40 om financieel sterker te staan. Onderhoud en benzine kosten ook geld.  
We krijgen terug meer jong bloed in de club en hebben leden tussen 7 en 77 jaar!

Antwoord op de vele technische vragen van hoe groot? Hoe zwaar ? Hoe hoog? Hoe snel? 
In onze vliegclub hebben we toestellen van 30cm tot 9 meter en 100gr tot 90kg,
motoren van 1cc tot 400cc en snelheden van 10km/u tot 250km/u.

In Merchtem echter wordt dit beperkt door de algemene wetelijke bepalingen en daarom zijn er eerder kleinere toestellen te zien.
De grotere toestellen zijn mede daardoor enkel te zien op internationale shows.

 

De Voorzitter

De geschiedenis